admin

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

รับสมัครครูคณิตศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ – … Read more การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ประกาศรายชื … Read more ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา

รับสมัครครู ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญช … Read more ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ผู้ได … Read more ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างโดยวิธีออนไลน์ (วันที่ 20 เมษายน 2563)

ประกาศขั้นตอน วิธีคัดเลือกครู ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร … Read more ประกาศวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างโดยวิธีออนไลน์ (วันที่ 20 เมษายน 2563)

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการ

รับสมัครครูและนักการ ตำแหน่งที่รับสมัคร  1. ตำแหน่ง ครู … Read more การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการ