admin

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ

ผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ ๑ ของบัญชี มารายงานตัวเ … Read more ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชา การงานอาชีพ

ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ โดยเปิ … Read more ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชา การงานอาชีพ

ขยายเวลารับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ขยาย-ประกาศรับสมัครครูการงาน ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “ … Read more ขยายเวลารับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครูการงาน ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพร … Read more ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศราย … Read more ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการชาย

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑) … Read more ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการชาย