ผลงานนักเรียน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562” จังหวัดลำพูน

ผลงานนักเรียน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562” จังหวัดลำพูน

ผลงานนักเรียน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562″จังหวัดลำพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ