ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ตำแหน่งครู สอนวิชาภาษาไทย

๑.๒ ตำแหน่งครู สอนวิชาภาษาอังกฤษ

๑.๓ ตำแหน่งครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องธุรการ

ประกาศรับสมัครครู 66

 วิธีการดําเนินการคัดเลือก

ใบสมัครครู