ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

          เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2567

1. ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย

2. ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา

          เริ่มปฏิบัติงานภายใน ปีการศึกษา 2567

    1. ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์
    2. ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ห้องธุรการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

VV รายละเอียดตามเอกสารแนบ VV

ประกาศรับสมัครครู 2567

วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ใบสมัครครู