ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบและให้ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 1 ของบัญชีตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย

มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องบุคคล อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร และสำหรับตำแหน่งครูสอนสาขาวิชาอื่นๆ ทางโรงเรียนจะประกาศรับการรายงานตัวในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก