ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบและให้ผู้ที่อยู๋ในลำดับที่ ๑ ของบัญชี มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ณ ห้องผู้จัดการ อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร