ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อสอบได้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ ๑ และ ๒ ของบัญชีตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย และ

ลำดับที่ ๑ ของบัญชีตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

ในวันเสาร์ที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมปฏิบัติงานทันที ณ ห้องผู้จัดการ อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร