ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อสอบได้ คณิต+การงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบและให้ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ ๑ ของบัญชีตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมปฏิบัติงานทันที

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร