ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อสอบได้

ลำดับที่ 1 ของบัญชี มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องผู้จัดการ อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร