ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง และ นักการภารโรงชาย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง และ นักการภารโรงชาย

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน

* ตำแหน่งครู สอนวิชาภาษาไทย

1.2 ตำแหน่ง นักการชาย    

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 09.00 – 15.30 น. ** ไม่เว้นวันหยุดราชการ **

รายละเอียดการรับสมัคร ตามไฟล์แนบ      ประกาศรับสมัครครูภาษาไทย + นักการ (1)

ใบสมัครครูและนักการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ใบสมัครครู  ,  ใบสมัครนักการ