ประกาศรับสมัครครู วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครครู วิชาคอมพิวเตอร์

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น.                

ที่ห้องธุรการ (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศรับสมัครครูคอม

วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ใบสมัครครู