ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชา การงานอาชีพ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชา การงานอาชีพ

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๖ – ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น ที่ ห้องธุรการ

ประกาศรับสมัครครูสอนการงานอาชีพ