ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ตำแหน่งครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

๑.๒ ตำแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ

๑.๓ ตำแหน่งครู สอนวิชาดนตรี

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ ห้องธุรการ

VVV ตามรายละเอียด VVV

ประกาศรับสมัครครู 66

วิธีการดําเนินการคัดเลือก

ใบสมัครครู