ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครครู 65

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องธุรการ     

(ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)