ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาไทย

ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร      ตำแหน่งครู สอนวิชาภาษาไทย

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๐ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศรับสมัครครูภาษาไทย