ประกาศรับสมัครครูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครครูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ดําเนินการคัดเลือกใน วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗                         

VV รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ VV

ประกาศรับสมัครครูไทย-อังกฤษ

วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ใบสมัครครู