ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา

ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา

รับสมัครครู

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ตำแหน่งครู สอนวิชาสังคมศึกษา

๑.๒ ตำแหน่งครู สอนวิชาคณิตศาสตร์

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ที่ ห้องธุรการ