ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการชาย

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการชาย

ประกาศรับสมัคร

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

๑) ตำแหน่งครู สอนวิชาคณิตศาสตร์

๒) ตำแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ

๓) ตำแหน่งครู สอนวิชานาฏศิลป์

 ตำแหน่ง นักการชาย

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ ห้องธุรการ