ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ

ผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ ๑ ของบัญชี มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันศุกร์ที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องผู้จัดการ อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกรฯ

ประกาศผลการคัดเลือกครู กอท.