ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

          เริ่มปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์

          เริ่มปฏิบัติงานภายใน ปีการศึกษา 2566 – 2567

  1. ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์
  2. ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์
  3. ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย
  4. ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
  5. ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 – 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ห้องธุรการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

VVV รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ VVV

ประกาศรับสมัครครู 66-67

วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ใบสมัครครู