ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

 

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

1. ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

2. ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์

3. ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย

          เริ่มปฏิบัติงานภายใน ปีการศึกษา 2566 – 2567

  1. ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ห้องธุรการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

VV รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ VV

ประกาศรับสมัครครู 66-67 (1)

วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ใบสมัครครู