ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครูการงาน

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ ห้องธุรการ