นักเรียนเอกภาษาอังกฤษ..เมธีวุฒิกร..ออกภาคสนามฝึกพูดกับเจ้าของภาษา

นักเรียนเอกภาษาอังกฤษ..เมธีวุฒิกร..ออกภาคสนามฝึกพูดกับเจ้าของภาษา

นักเรียนเอกภาษาอังกฤษ..เมธีวุฒิกร..ออกภาคสนามฝึกพูดกับเจ้าของภาษา ณ วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่