ค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี STEM 2562
#ขอบคุณคณะครูและวิทยากรทุกท่านครับ