ขยายเวลารับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ขยายเวลารับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ขยาย-ประกาศรับสมัครครูการงาน

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง ครูสอนวิชาการงานอาชีพ

โดยขยายการเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๓ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

(ไม่เว้นวันหยุด) ณ ห้องธุรการ