ขยายเวลาการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ขยายเวลาการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑. ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย         จำนวน   ๒   อัตรา

๒. ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ      จำนวน   ๒   อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มีนาคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องธุรการ (เว้นวันหยุดราชการ)

ขยายเวลาประกาศรับสมัครครูไทย-อังกฤษ

วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ใบสมัครครู