กิจกรรมร่วมเดินขบวนถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมร่วมเดินขบวนถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมร่วมเดินขบวนถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ประจำปีการศึกษา2562
#ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
#สภานักเรียนเมธี
#ทีมงานฅนสร้างภาพ