การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและนักการ

รับสมัครครูและนักการ

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน

1) ตำแหน่งครู สอนวิชาภาษาไทย

2) ตำแหน่งครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์

3) ตำแหน่งครู สอนวิชาคณิตศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักการชาย

3. ตำแหน่ง นักการหญิง              

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม – 10เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ ห้องธุรการ