การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

รับสมัครครูคณิตศาสตร์

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ ห้องธุรการ

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ดำเนินการคัดเลือกใน วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร ฯ